បាតុកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Lyon 2 ?

តើមូលហេតុអ្វីមានបាតុកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ? តាមការ​ផ្សព្វផ្សាយរបស់​​ឡាកំមូន​​​ ឬលីយុង2ប្រឆាំង "La Commune" /  Lyon 2 en luttre"  បានសរសេរពី​ការប្រឆាំងនឺង​​៖ ការជម្រើសការចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ​ ជាអាថ៌អាត្រាសិ្សសនិស្សិតដែលបានជាប់មានត្រឺមតែ75% ។ ការតម្លើងថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀន ជាដើម៕ ការបាតុកមទាំងនេះជាផលវិបាកដល់ការប្រលង និងការបង្រៀន។​​ ជាក់ស្ដែងសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត បាននឺងកំពុងផ្អាក។ www.legisfrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=JORFTEX000036786911&dateTexte=&categorieLien=id "Arrêté du 4 avril 2018 modifiant l'arrêté du 18…

តើកូដកម្ម ឆ្នាំ 2018 មានសមិទ្ធផលដូចកូដកម្មនាសត្សវត៍ ទីXXe 1968ឬយ៉ាងណា?

ក្នុងរូបភាពនេះ ជាសកម្មភាពតវ៉ាពីសំណាក់និស្សិត តតាំងនឺងរដ្ធាភិបាលMacron។​​ យ៉ាងណាម៉េញ កាលពីខែឧសភា​ឆ្នាំ1968 មានកូដកម្មពាសពេញផ្ទៃប្រទេសបារាំង។​ កាលណោះ ជាសម័យកាលដែលមានមចលនាសង្គមដ៏ធំនិងគួរកត់សំគាល់​ នាសតវត្សរ៍ទី20។   1968-2018​ ចំនុចប្រៀបធៀប ទោះជាយ៉ាងណា និសិ្សត និយោជិក សាលដីហ្សោល៏និយម" Les GAULLISTES" បានទទួលលទ្ធផលជាផ្លែផ្កា មាន​ជាអាធ៌ បង្កើតសន្ធិសញ្ញា Grenelle ការរំលាយសភាជាតិ និងប្រជាមតិលើកំណែទម្រង់រដ្ធសភា​និងកំណត់ទីតាំងថ្មី។ បច្ចុប្បន្នភាពពត៌មាន ក្នុងខែឧសភា និងមិថុនា យ៉ាងយូរ​​ នឹ​ងមានការ​ដោះស្រាយពីរាជរដ្ឋាភិបាល។ ការគ្រោងកូដកម្មនាឆ្នាំ2018នេះ…

ព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើដែនដីប្រទេសបារាំង

La tristesse s'endors. La mour se réveille. ទីក្រុងលីយ៉ុង ប្រទេសបារាំង វប្បធម៌រលត់ ជាតិរលាយ វប្បធម៌ពន្នរាយ ជាតិថ្កើនថ្កាន។ អតីតកាលមិនអាចបំភ្លេចបាត់ទាំងស្រុងនោះទេគឺវាស្ថិតនៅក្នុងសារណសតិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ និស្សិតដែលមកបន្តការសិក្សា នៅប្រទេសបារាំង អ្នកខ្លះមិនបានដឹងថាមានអ្វីកើតទ្បើងចំពោះប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួននោះទេ។ បើមិនបានសិក្សាស្វែងយល់ ស្រាវជ្រាវពីប្រវតិ្តស្រុកខ្មែរ និងប្រវត្តិទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនោះទេ។ សំណាងល្អដែលមានដែលមានទឹកតាង និងកេរ្តិ៍តំណែល ឬបញ្ញាវន្តខ្មែរខ្លះនៅបរទេស ប្រទេសបារាំងបានបន្សល់ទុក នឹងបន្តសកម្មភាពចែករំលែកដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយឪ្យបានសិក្សា និងយល់ដឹងអំពីសង្គ្រាមនៅមុន និងកំទ្បុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ដែលបានកម្ចាយកម្ពុជាដល់សូន្យ។ នៅទីនេះ ខ្ញុំបានរកឃើញវត្ថុមុនឆ្នាំ1970…